Scroll the mouse wheel to zoom in/out, hold the left button to pan, right click to reset.
Sıçanın təkərini dövrəni dəyişməyə, sol düyməsini sıxarkən istədiyiniz günü görməyə, sağ düyməsini əvvələ qayıtmağa işlədin.
Используйте колесо мыши для изменения масштаба, удерживайте левую кнопку для перемещения, правый клик для сброса.